tilsynsrapport

Speciallægepraksis i Næstved Lægecenter

Omøvej 7, st. tv., 4700 NæstvedIfølge lov nr. 607 af 14. juni 2011 om ændring af sundhedsloven (Registrering af og tilsyn med visse private

sygehuse, klinikker og praksis), er Sundhedsstyrelsen bemyndiget til at fastsætte regler om registrering af

behandlingssteder, hvor der udføres privat lægelig virksomhed, og til at føre tilsyn med de registrerede behandlingssteder.


Hent tilsynsrapporten (tilsyn udført den 5. september 2013) som PDF-fil